New World Wiki
Advertisement

Die Gerberei ist eine Veredelungsstation in New World.

Rezepte

NameStufeKategorieRessourcenErtragGerberei LevelFähigkeitslevelHerstellungsfähigkeitHerstellungs XP
Raues Leder2Leder1Gerberei Stufe 20Lederverarbeitung36
Raues Leder (Downgrade)2Leder2Gerberei Stufe 310Lederverarbeitung0
Grobes Leder (Downgrade)3Leder2Gerberei Stufe 320Lederverarbeitung0
Schichtleder (Downgrade)4Leder2Gerberei Stufe 330Lederverarbeitung0
Gerbstoff3Refining Materials15Gerberei Stufe 350Lederverarbeitung189
Grobes Leder3Leder1Gerberei Stufe 350Lederverarbeitung190
Geruhter Gerbstoff4Refining Materials15Gerberei Stufe 4100Lederverarbeitung189
Schichtleder4Leder1Gerberei Stufe 4100Lederverarbeitung1665
Gereifter Gerbstoff5Refining Materials15Gerberei Stufe 5150Lederverarbeitung189
Behandeltes Leder5Leder1Gerberei Stufe 5150Lederverarbeitung8470
Runenleder5Leder1Gerberei Stufe 5200Lederverarbeitung6160

Galerie

Advertisement